Huisregels lotus

(Voor het volledige huisreglement, kunt u mij een e-mail sturen)

Huisregels per 01-01-2020

 

Deze huisregels gelden bovenop de overeenkomst van opdracht tussen ouders/verzorgers (hierna vraagouders) en gastouder, welke door beide partijen ondertekend is. Alle vraagouders dienen van deze huisregels op de hoogte te zijn. Als er wijzigingen in de huisregels worden doorgevoerd, krijgt u hierover bericht.

 

1. Openingstijden:

Gastouder Lotus is van maandag tot en met woensdag geopend van 08:00 t/m 18:00 uur.

Het is in overleg mogelijk af te wijken van deze openingstijden.

Tevens ben ik tijdens de reguliere feestdagen dicht.

Elk jaar worden de sluitingsdagen op de website kenbaar gemaakt.

 

2. Tarieven:

Gastouder Lotus hanteert een uurtarief van € 5,75 per kind/per uur.

Naast het uurtarief van de gastouder, betalen de vraagouders bureaukosten aan het gastouderbureau, zoals vastgelegd is in de Wet Kinderopvang. Ik ben ingeschreven in het LRKP. Hierdoor ontvangt u in de meeste gevallen kinderopvangtoeslag.

 

3. Opvang:

U reserveert vaste dagen en tijden bij gastouder Lotus.

Bij minder afname worden deze gereserveerde tijden wel in rekening gebracht.

Voorbeeld: U heeft 1 dag per week vaste opvang nodig voor bijv. 9 uur. U bent echter een keer eerder vrij of plant op het laatste moment een vrije dag in.

Er wordt dan toch 9 uur in rekening gebracht.

Minimale afname is 6 uur per dag per kind.

Kinderen dienen voor 10 uur of uiterlijk om half 11 worden gebracht i.v.m. dagindeling en structuur.

Bij vakanties en vrije dagen van de vraagouder worden de opvangkosten doorberekend.

 

4. Brengen en halen:

Gelieve op de afgesproken tijden brengen en halen, indien het een keer voorkomt dat u later bent of iets dergelijks, graag even laten weten.

Haalt iemand anders uw kind op, dan dient u dit van te voren aan mij te melden.

 

5. Vakanties en vrije dagen:

Gastouder Lotus geeft vakantie(s) en/of verlofdagen, zover bekend, begin januari door. In geval van verlof, vanwege een uitzonderlijke reden op korter termijn (huwelijk/overlijden/bezoek specialist), wordt dit direct overlegd met de vraagouders.

Bij vakanties en vrije dagen van de gastouder worden de opvangkosten niet doorberekend.

Graag hoor ik op tijd wanneer u uw vakantie plant i.v.m. de (kind)planning en eventuele opvang.